LOORPAN NATURAL Dysheme laminat, shtë prodhuar me standarte Europiane të opsionit AC4.

4 anët janë me ulluk dhe garantohen për 15 vjet.

8mm

advanced divider

FR001

VOLGA

FR002

NIAGARA

FR003

NİL

FR004

FIRAT

FR005

AMAZON

FR006

TUNA

FR007

OPAK BEYAZ