SPECIFIKIMET E PËRGJITHSHME

Krijimi i shtresave të letrës që përdoren në prodhimin e parketeve laminat bëhet nga makineri të pajisura me teknologjinë më të fundit. Gjatë procesit të infuzimit, kimikatet që mundësojnë shkëlqimin dhe rezistencë ndaj erozionit, gërvishtjet, ekspozimin e rrezeve UV, lagështirën janë të administruara në shtresat e letrës.

logo-black1-10
DËRRASA MBAJTËSE ËSHTË E PËRBËRE ME FIBËR ME DENSITET TË LARTË
REZISTENT NDAJ SHENJAVE TË MOBILJEVE
logo-black1-13
REZISTENT NDAJ GËRVISHTJEVE NGA PUTRAT
REZISTENT NGA RREZET UV
REZISTENT NDAJ NJOLLAVE
logo-black1-20
CILËSI E-1
logo-black1-4
REZISTENT NGA DJEGIET E CIGARES

logo-black1-24
I SHPEJTË DHE I THJESHTË PËR T'U MONTUAR
logo-black1-3
SIPËRFAQE REZISTENTE NDAJ GËRVISHTJEVE
logo-black1-7
HIGJENIK DHE LEHTËSISHT I PASTRUESHËM
logo-black1-11
MIQSORË NDAJ MJEDISIT
logo-black1-23
I PËRSHTATSHËM PËR NGROHJE POSHTË DYSHEMESË

Karakteristikat superiore të parketeve Floorpan

 • Panelet e dyshemesë mund të ripërdoren falë sistemit montues dhe çmontues.

 • Kërkojnë një kohë të shkurtër organizimi në showroom-e, dyqane apo hapsira ekspozuese, duke i dhënë kështu mundësinë të bëjë ndryshime në dekorim.

 • Meqe katër anët e dyshemesë laminati Floorpan Click janë të infuzuara, janë rezistente ndaj lagështirës.

 • Kursejnë kohë dhe kosto falë karekteristikave të thjeshta dhe të shpejta të rregullimit.

 • Duke qenë se nuk përdoret ngjitës për rregullimin e tij, ai mbetet i pastër dhe pa shenja.

 • Teknologjia perfekte e fiksimit që është përdorur për ndërtimin e dyshemesë laminati Floorpan Click, ofron dysheme të butë pa të çara me kalimin e kohës.

 • Dyshemeja laminati Floorpan Click ofron garanci dhe 5, 10, 15, 25 vite pas blerjes.

 • Duke qenë se pjesët sekondare vijnë nga hollimi dhe mirëmbajtja e pyjeve, duam të cekim që pemët e përdorura për prodhimin e dyshemesë së laminatit, janë të rritura në plantacione, pra prodhimi i këtyre dyshemeve nuk është i dëmshëm për pyjet natyral. Thënë kjo dyshemetë që ne prodhojnë janë produkte miqsore ndaj mjedisit.

  Dyshemetë laminati konsistojnë në katër shtresa kryesore:

1) Shtresa mbuluese, është shtresë transparente, e cila ka funksion mbrojtës kundër efekteve mekanike në zonën e përdorimit.

2) Shtresa e letrës dekorative, është shtresë e printuar me dizajne të ndryshme druri, e cila i jep laminatit një pamje natyrale druri

3) Paneli mbartës, HDF (Panel fibre me densitet të lartë)

4) Shtresa balancuese, është një shtresë letre e cila balancon formën e panelit HDF dhe në të njejtën kohë, mbron produktin ndaj lagështirës që vjen nga toka

Superior Features of Floorpan Click Laminate Flooring
 • The flooring panels can be reused due to their assembling and disassembling system.
 • They can be fixed in a short time in showrooms, stores, windowshops and exhibition areas, giving the possibility to make changes in decoration.
 • Since all four sides of the Floorpan Click laminate flooring are impregnated, they are resistant to humidity.
 • It is time and cost saving due to its quick and easy fixing characteristic.
 • Since no glue is needed for fixing, it remains spotless and clean.
 • The perfect locking technology of Floorpan Click laminate flooring provides a smooth floor which does not display openings with time.
 • The Floorpan Click laminate flooring provides after sales advantages with its 5,10,15,25 years guarantee alternatives.

Since the secondary parts resulted from forest maintenance and thinning, as well as the trees grown in plantations are used for the production of this laminate flooring, it is not harmful for the natural forests.From this point of view the laminate flooring is an environmentally friendly product. The laminate flooring consists of four basic layers.

1) The Overlay Layer is the transparent film layer which has the function of a shield against the mechanical effects of encountered in the usage area.

2) The Decorative Paper Layer is the layer printed with various wood designs and which gives the laminate flooring its natural wood look.

3) The Carrier Panel, HDF (High Density Fiber panel),

4) The Balancing Layer, is the paper layer which balances the form of the HDF panel and, at the same time, protects the product against the humidity and dampness coming from the ground.